Logopedia

UWAGA! Obecnie zajęcia są zawieszone.

Ułatw dziecku jego start!

Kiedy skorzystać z pomocy logopedy?

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko komunikuje się gorzej niż większość jego rówieśników i niepokoi Cię to, skonsultuj się z logopedą w naszym Centrum. Logopeda zbada budowę narządów mowy Twojego dziecka, sprawdzi, czy dziecko dobrze słyszy, prawidłowo oddycha i przełyka oraz oceni użycie mowy i języka. Na Twoje życzenie logopeda przeprowadzi dokładne badanie diagnostyczne i sporządzi opinię logopedyczną. Jeśli zajdzie potrzeba, stworzy indywidualny plan terapii wraz z zestawem ćwiczeń do pracy w domu. Niekiedy logopeda skieruje Twoje dziecko na dodatkowe badanie lekarskie, np. pediatryczne, psychologiczne czy laryngologiczne. Nasze Centrum współpracuje z lekarzami, pracownikami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

To prawda, że dzieci rozwijają się swoim własnym tempem. Jednak niekiedy rodzice zbyt długo czekają, myśląc, że problemy komunikacyjne dziecka ustąpią same i zbyt późno konsultują się z logopedą. W ten sposób narażają dziecko na utrwalenie się problemów komunikacyjnych i niepowodzenia szkolne. Prawidłowe zdolności komunikacyjne są fundamentem rozwoju kognitywnego i społecznego, a w rezultacie postępów edukacyjnych.

Nie należy czekać i nie warto się martwić, ponieważ w wielu przypadkach jedna konsultacja logopedyczna wystarcza, aby rozwiać wątpliwości rodziców.

Niezwłocznie skontaktuj się z logopedą, kiedy masz podejrzenia, że Twoje dziecko komunikuje w sposób nietypowy dla dzieci w jego wieku, a szczególnie, gdy Twoje dziecko:

 • ukończyło trzy lata i nie mówi lub porozumiewa się za pomocą gestów, sylab lub pojedynczych słów
 • ma zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy, które Cię niepokoją
 • ukończyło trzy lata, a jego mowa jest dla wielu osób trudna do zrozumienia
 • zastępuje dźwięki języka polskiego innymi niestandardowymi dźwiękami
 • nie robi oczekiwanych przez Ciebie postępów w rozwoju mowy i języka
 • ma ubogie w Twojej ocenie słownictwo; używa słów, a później je zapomina
 • nie reaguje prawidłowo na prośby i nie rozumie poleceń
 • posługuje się zbyt krótkimi zdaniami w porównaniu do rówieśników
 • powtarza sylaby, wyrazy, całe zdania, zacina się, mówi szybko
 • mówi głosem, który brzmi dziwnie lub przestało mówić
 • ma problemy ze sprawnościami czytania i pisania

 

Zakres usług

Gabinet logopedyczny w Centrum Tomi zajmuje się diagnostyką i terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w następującym zakresie:

 • Opóźniony rozwój mowy i języka
 • Zaburzenia artykulacji
 • Zaburzenia fonologiczne
 • Apraksja mowy
 • Specyficzne zaburzenie językowe
 • Zaburzenia recepcyjne języka
 • Zaburzenia ekspresyjne języka
 • Zaburzenia emisji głosu
 • Zaburzenia płynności mowy
 • Kognitywne zaburzenia komunikacji
 • Zagrożenie dysleksją
 • Zaburzenia mowy i języka dzieci dwujęzycznych

 

Co zrobi logopeda?

 • Przebada dziecko i zidentyfikuje źródło jego problemów komunikacyjnych
 • Wyjaśni te problemy rodzinie dziecka
 • Napisze opinię logopedyczną
 • Skieruje dziecko na odpowiednie badania medyczne
 • Stworzy i zrealizuje zindywidualizowany plan terapii
 • W razie potrzeby nawiąże kontakt z nauczycielami i lekarzami dziecka
 • Oceni postępy dziecka w nabywaniu języka i mowy

Na pierwsze spotkanie należy przynieść wypełnioną ankietę dla opiekuna dziecka, którą można pobrać  TUTAJ  lub osobiście w klubokawiarni TOMI ul. Długa 10A Krzeszowice

Kiedy?
obecnie zajęcia nie są prowadzone

Gdzie?
Klubokawiarnia TOMI, ul. Długa 10A, Krzeszowice (przed halą sportową)